Formål

Formålet med Regn & Byer er at fremme og kvalificere investeringer i klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem vandselskaber og kommuner.

I de seneste år har en række af oversvømmelser gjort det åbenlyst, at klimaforandringerne allerede i dag påvirker vores byer. Som svar på oversvømmelserne har kommunerne udarbejdet klimatilpasningsplaner og vandselskaberne investeret i at kunne håndtere både mere og kraftigere regn. 

Investeringerne er store. Realdania har fået udarbejdet en undersøgelse, der viser, at vi alene for at håndtere regn i byerne skal investere op mod 40 milliarder frem mod 2035. Med de store investeringer følger naturligvis også spørgsmålet om, hvordan vi får mest ud af pengene. Der er blevet iværksat en række projekter, hvor klimatilpasning bliver koblet med udvikling af attraktive byer og nye naturområder. Erfaringerne fra projekterne er positive. Det er kort fortalt muligt at få mere kvalitet for færre penge, når klimatilpasning kobles med andre funktioner.

Erfaringerne fra de eksisterende projekter viser også, at nøglen til de gode og nytænkende projekter ligger i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor er det målet med Regn & Byer at opbygge erfaringer, modeller og redskaber, der kan styrke dette samarbejde. Erfaringsgrundlaget skal indhentes fra fire forsøgsprojekter, som vil teste en række nye redskaber og udforske, hvordan et langsigtet og tillidsfuldt samarbejde opbygges.

Konkret vil Regn & Byer bestå af følgende tre elementer:

  • Udvikling af et samfundsøkonomisk redskab som kommuner og vandselskaber kan bruge til at vurdere den samfundsøkonomiske effekt, samt beskrive merværdierne i konkrete klimatilpasningsprojekter. Læs mere om redskabet
  • Udvikling af modeller til et langsigtet og tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Læs mere om modeller for samarbejde
  • Et udviklingsforløb med fire forsøgsprojekter, der både skal teste og videreudvikle redskabet til vurdering af samfundsøkonomisk effekt og modellerne til samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Læs mere om de 4 projekter

Partnerskabet og samarbejdspartnere
Regn & Byer er et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension. Herudover indgår KL, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsyningssekretariatet samt Danske Regioner i en såkaldt perspektiveringsgruppe, der bidrager med kvalificering af kampagnen, og som vil diskutere resultaterne fra de udviklede redskaber og de fire forsøgsprojekter. Endelig vil Regn & Byer samarbejde om vidensudveksling og formidling med en række yderligere vidensinstitutioner samt netværks- og brancheorganisationer. Kampagnen har et samlet budget på 5,5 millioner kr.