En mulighed for vandselskaberne

Interview med Helle Katrine Andersen, Afdelingschef v. DANVA.

 

Hvorfor er Regn & Byer et vigtigt projekt?
Fordi Regn & Byer skal udvikle løsninger, som gør, at det bliver lettere for kommuner og vandselskaber at samarbejde om både at skabe nye bymiljøer og afledningsfunktioner. I dag kan det stadigvæk være vanskeligt for beslutningstagerne i den enkelte kommune at prioritere klimaløsninger, der giver merværdi. Forhåbentlig bliver redskabet fra Regn & Byer brugt som standardmodel til klimatilpasningsløsninger på den lange bane.  

Derudover håber vi fra DANVAs side meget på, at vi i Regn & Byer får afprøvet, hvordan man kan arbejde på tværs af kommunegrænser. Det har tidligere været svært, men vi kan gøre en stor forskel, hvis vi kan opbygge gode modeller for denne type af samarbejde.

Hvad får man ud af at deltage i Regn & Byer?
Dels kan man få inspiration undervejs fra partnerne til at lave konkrete løsninger. Man kan være med til at skabe merværdi og lave et værktøj, som skal danne rammen for, hvordan andre vandselskaber og kommuner kan arbejde med selvsamme værktøjer. Derudover kan værktøjerne også gøre samarbejdet omkring klimatilpasning med merværdi meget lettere. Og så kan der være en stor profilering i at være en testcase, så der ligger også en form for branding i at deltage.

Hvorfor er DANVA en del af partnerskabet bag Regn & Byer?
Vi er gået ind i Regn & Byer på grund af dets fokus på at bringe aktørerne sammen i et tværgående projekt. Al erfaring siger, at det fungerer meget bedre, når parterne bliver bragt sammen på tværs af sektorerne. Det blev tydeligt i VANDPLUS-projektet, hvor Realdania var meget professionelle omkring at få et samarbejde op at køre mellem kommuner og vandselskaberne. Målet i Regn & Byer er at få skabt en dialog og en platform for at styrke netop dette samarbejde. Hovedmålet er kort sagt at stimulere en dialog om at få skabt løsninger, der omhandler vandselskaberne og vandskadehåndtering samt nye måder at anvende tekniske løsninger på overfladen.