Et samarbejde der skaber sikkerhed og gode løsninger

Interview med Torben Weiss Garne, tidligere underdirektør v. Forsikring & Pension.

Hvorfor er Regn & Byer et vigtigt projekt?
Forsikringsbranchens ønsker, at kommunerne og forsyningsselskaberne får verdens bedste beregningsværktøj til at afgøre, om konkrete investeringer i klimatilpasning kan betale sig. Vi har store forventninger til, at beregningsværktøjet vil hjælpe kommuner og vandselskaber med let og overskueligt at danne sig et overblik over økonomien ved at klimatilpasse – og måske særligt, hvad de økonomiske følger vil være ved ikke at gøre noget. Det vil blive nemt og overskueligt at præsentere disse beregninger – også for folk, som ikke sidder med disse ting til dagligt.

Værktøjet skal vise, at selv om et projekt måske ikke forrente kan sig inden for en 4 års valgperiode, og selv om det ikke regnet voldsomt i nogle måneder, så kan der kan stadig være tale om en rigtig god forretning for kommunen, borgerne og virksomhederne. Det skal redskabet vise og projekterne efterprøve. Det ser vi rigtigt meget frem til.

Derudover håber vi, at Regn & Byer kan være med til at skubbe til den traditionelle arbejdsgang i kommunerne, hvor alt er delt op i kasser og hvor klimatilpasning er noget, man laver én gang i et stort opslået projekt

Vi støtter samtidig Regn & Byers ønske om både at gøre noget ved det stigende problem med skader efter skybrud og skabe merværdi for borgerne. Koblingen af investeringer til forebyggelse af skybrudsskader med investeringer i udvikling af attraktive og levende byer kan give værdier på en vifte af måder. Ud over færre oversvømmelsesskader er udvikling af byområder også med til at forebygge på andre områder f.eks. folkesundhed og tryghed. Det hele er med til at øge livskvaliteten for folk.

Hvad får man ud af at deltage i Regn & Byer?
Deltagerne i projektet vil få nogle gode værktøjer til at arbejde med en effektiv forebyggelse af skybrudsskader. Det er også vigtigt for os, at Regn & Byer ikke bare kommer ud til én kommune og gennemfører et stort anlagt klimatilpasningsprojekt for så at tage hjem igen, men at den opsamlede viden kommer ud til hele Danmark. Videns- og erfaringsopsamling vil derfor være vigtigt. Vi skal finde ud af, hvad der virker, hvad der ikke virker og hvad der er svært. Så når projektet er færdigt, kan vi bruge og bygge videre på denne viden og erfaring.

Hvorfor er Forsikring & Pension en del af partnerskabet bag Regn & Byer?
Forsikring & Pension har som målsætning at bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer Vi har tidligere bidraget med f.eks medfinansiering af de hydrologiske kort og gratis skadedata til de kommuner, der ønsker det. Klimaforandringerne har de seneste år givet os store udfordringer i form af skybrud og storme. Vi ved, at skal vi have løst udfordringerne med skybrudsskader, er det kommunerne og vandselskaberne, som vi skal have til at arbejde sammen. Med Regn & Byer er en god udvikling sat i gang, og den vil vi gerne være med til at skubbe yderligere på.