Økonomisk redskab

Regn & Byer udvikler et brugervenligt beregningsredskab, der kan støtte både udviklings- og beslutningsprocesserne.

For at styrke vidensgrundlaget for kommuner og vandselskaber udvikler Regn & Byer et beregningsredskab, der kan bruges til at vurdere den samfundsøkonomiske effekt i klimatilpasningsprojekter med merværdi. Redskabet bygger videre på Miljøstyrelsens eksisterende redskab PLASK. Det nye redskab vil rumme følgende funktioner:

  • Samfundsøkonomisk analyse:
    Redskabet vil kunne give en grundlæggende samfundsøkonomiske vurdering af rentabiliteten ved at klimatilpasse sammenlignet med de forventede udgifter til skader i en situation, hvor der ikke klimatilpasses.
  • Budgetøkonomisk analyse:
    Redskabet vil beskrive de budgetøkonomiske konsekvenser for de involverede parter, vandselskabet, kommunen, private bygherrer og borgerne. 
  • Merværdi:
    Redskabet vil beskrive de forventede afledte merværdi i form af eksempelvis byliv, biodiversitet og sundhed.

Redskabet udarbejdes af Niras med rådgivning fra professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU samt professor Bo Jellesmark Thorsen fra Københavns Universitet. Redskabet forventes offentliggjort i en beta-udgave i starten af juni 2017, mens den endelige udgave forventes offentliggjort primo 2018.