Samarbejdsredskab

Regn & Byer vil samle inspiration til, hvordan kommuner og vandselskaber kan udvikle langsigtede og strategiske samarbejder.

Forud for igangsættelsen af de fire forsøgsprojekter vil Regn & Byer indsamle viden om, hvordan kommuner og vandselskaber kan udvikle og organisere deres samarbejde. Efterfølgende vil de fire forsøgsprojekter bygge videre på den indsamlede viden. Vidensindsamlingen vil lede frem til et samarbejdsredskab, som andre kommuner og vandselskaber kan bruge som afsæt for at opbygge et langsigtet og tværsektorielt samarbejde.