Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Regn & Byer kan du kontakte sekretariatet v. sekretariatsleder Søren Møller Christensen, 
regnogbyer@carlbergchristensen.dk
Tlf: 70 40 04 40 / 25 72 14 82
c/o carlberg/christensen
Trangravsvej 8
1436 København K