Mød os

Regn & Byer ønsker at inspirere kommuner og vandselskaber til i fællesskab at igangsætte klimatilpasningsprojekter.

Regn & Byer har til formål at inspirere og dele erfaringer med kommuner og vandselskaber i hele Danmark. Vi vil derfor publicere artikler og være tilstede med oplæg på konferencer og seminarer, ligesom vi selv vil arrangere enkelte faglige arrangementer. På denne side vil du kunne finde links til alle de begivenheder, som vi er del af, og de artikler, som vi publicerer.

Ønsker du, at vi deltager i et arrangement som du er arrangør af, kan du kontakte sekretariatsleder Søren Møller Christensen, smc@carlbergchristensen.dk.  

I vores formidling vil vi sætte fokus på følgende:

  • Erfaringer fra de fire forsøgsprojekter.
  • Modeller til, hvordan kommuner og vandselskaber kan opbygge langsigtede og strategiske samarbejder, der fremmer en både billigere og bedre klimatilpasning.
  • Vejledning i brug af den reviderede version af Miljøstyrelsens beregningsværktøj, PLASK. Med redskabet vil det være muligt at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved at klimatilpasse og beskrive de merværdier, som kommer ud af at koble klimatilpasning med andre funktioner. Resultaterne fra værktøjet vil bl.a. kunne blive brugt i den politiske beslutningsproces og i dialog med borgerne.

 

Kommende arrangementer

Folkemødet 15/6-2018: Nye oplevelser med klimatilpasning
Invio og Vand i Byer (A21) den 15/6 klokken 10.30